Doe een wens voor een (ander) mens

Heeft u een wens, vraag of verzoek voor iemand anders? Vul uw wens in en wij proberen hulp te bieden. U kunt uw verzoek anoniem indienen. De persoon die op basis van uw wens onze hulp krijgt, zal niet te weten krijgen door wie wij op het spoor zijn gezet. U mag eventueel ook iets voor u zelf invullen.

Doe een wens

Over de wensboom

Ontstaan van de wensboom

De Wensboom Epe is jaren geleden opgericht door de Diaconie Hervormde gemeente Epe. Deze wensboom stond de afgelopen jaren in fysieke vorm in de Grote Kerk van Epe. Voorafgaand aan de kerstdagen kon een ieder die dat wilde een (anoniem) kaartje invullen met daarop een wens voor iemand uit zijn of haar persoonlijke omgeving of eventueel voor zichzelf. Had iemand het moeilijk? Had iemand iets nodig? Of was er een heel andere wens? Dan kon men daarover een anoniem kaartje invullen.

Die wens kwam vervolgens bij de diaconie terecht. Daar werd bekeken of er iets met die wens gedaan kon worden. Vaak ging het over iemand die het door omstandigheden financieel erg moeilijk heeft gekregen en dus wel een financiële opsteker zou kunnen gebruiken.

De wensboom in coronatijd

De diaconieën hebben dit jaar bedacht dat er gedurende het hele jaar wel een soort van digitale wensboom toegankelijk zou mogen zijn. Dit omdat we niet alleen maar tijdens kerst aan onze medemensen zouden moeten denken, maar juist het hele jaar door. Nu de activiteiten rondom kerst door de coronapandemie niet door kunnen gaan, is de wensboomgedachte op deze manier vormgegeven.

De Wensboom Epe is een initiatief van de diaconieën van de hervormde kerken in Epe. De drie hervormde kerken zijn: de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Sionskerk. Deze drie kerkgenootschappen beheren een gezamenlijke diaconie in het dorp Epe genaamd: Diaconie Hervormde gemeente Epe.

Samen in actie met de Wensboom

Wat kunt u doen?

Heeft u een vraag/wens/verzoek voor iemand? Of misschien een wens voor u zelf? Vul dat gerust in en wij proberen hulp te bieden. U kunt uw verzoek uiteraard anoniem indienen. De persoon die op basis van uw wens onze hulp krijgt, zal niet te weten door wie wij op het spoor zijn gezet.

Wat doen wij!

De Diaconie Hervormde gemeente Epe beoordeelt de ingekomen wensen voor de Wensboom Epe. Wij gaan er vervolgens mee aan de slag om te zien óf en hoe we behulpzaam kunnen zijn. Alle hulp die wij als diaconieën bieden aan mensen in onze omgeving, gebeurt met de grootste zorgvuldigheid op het gebied van privacy. Dit staat ook zo in de AVG paragraaf van ons beleidsplan beschreven.

Actie wensboom van de Diaconie Hervormde gemeente Epe

Diaconie Hervormde gemeente Epe

Helpen waar geen (andere) helper meer is.

In vroegere tijden waren er nauwelijks sociale voorzieningen. Kerken en diaconieën vormden toen een soort van sociaal stelsel. De diaconie van de kerk verleende dan meestal hulp aan de armen. Het ging daarbij vaak over mensen in noodsituaties. Zij kregen bijvoorbeeld geld of eten en drinken van de diaconie. Soms verzorgde de diaconie zelfs huisvesting voor arme mensen. Dat alles is tegenwoordig voor een heel groot gedeelte overgenomen door overheidsregelingen (lees: de verzorgingsstaat).

Tegenwoordig houdt een diaconie zich dus bezig met andere werkzaamheden. Onze taak is meer ingericht op het bijspringen in situaties waar die sociale regelingen van de overheid niet toereikend zijn, of onverhoopt niet van toepassing zijn.

De hulp die Diaconie Hervormde kerken Epe biedt is financieel. Wij doen dat in de vorm van een gift of een lening. Die is in principe altijd eenmalig en dus niet structureel van aard. Lid zijn van een kerk is geen voorwaarde, wonen in Epe is wel een voorwaarde. Belangrijk om te weten? Vertrouwelijkheid is hierbij strikt gegarandeerd.

Verder ondersteunt Diaconie Hervormde gemeente Epe diverse instanties en hulporganisaties, zoals de plaatselijke voedselbank. Ook doneren we geld aan hulporganisaties die noodhulp in binnen- en buitenland verlenen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Diaconie Hervormde gemeente Epe? Dat kan. Als u wilt, dan is hier meer informatie over de financiën en het beleidsplan in te zien. Deze is ook te vinden op de websites van de hieronder genoemde kerken. De Diaconie Hervormde gemeente Epe heeft een ANBI-status.

Neem contact op

Diaconie Hervormde gemeente Epe

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar secretaris@wensboomepe.nl of hieronder het contactformulier in te vullen. Wij nemen z.s.m. contact met u op. Wensen graag alleen inleveren via het wensenformulier.

Heeft u een wens voor een ander? Hang hem in de digitale wensboom voor inwoners van Epe. Wie weet vervullen wij uw wens wel.

Laat een wens achter in de Wensboom

1
2
3
4
5
6
7
8
Heeft u een wens voor een ander? Hang hem in de digitale wensboom voor inwoners van Epe. Wie weet vervullen wij uw wens.

Zend uw wens in

Vul hier uw persoonlijke wens in voor iemand die het nodig heeft. U mag ook voor u zelf een wens indienen. U heeft zelf de keuze of uw wens anoniem blijft.

In de wensboom ziet u enveloppes hangen. Dit zijn fictieve voorbeelden en geven een indruk van de wensen die wij in het verleden hebben ontvangen. Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personages berust op louter toeval.

Mijn wens is voor:

Ingevuld door:

(liever anoniem? Laat de invulvelden hieronder dan leeg)